Kasiino

Kasiino on lisaks meelelahutusasutusele ka mäng. Nagu öeldakse: heal lapsel mitu nime. Kasiino mäng on väga eriline ja kaardimängu oskust nõudev mäng.

Kasiino kuulub nende mängude hulka, mis paistavad väga lihtsad, kuid mis alles mängimisel avavad oma pealispinna alt selliseid võimalusi planeerida ja kavaldada, et parimalgi kaardimängijal tuleb pea tõsiselt tööle panna.

Kui keegi aga otsib mängu, millel oleks kasvatuslikku väärtust, on kasiino kahtlemata sobilik, sest kui mitte muud, siis peast atvutamise oskust arendab ta küll.

Kasiino mängijate arv

Kasiino sobib 2-4 inimesele. Suurem mängijate arv muudab tulemuse täielikult kaardiõnnest sõltuvaks, millega mäng kaotab suure osa haaravusest.

Mänguks vajalik

Tavalike kaardipakk. Kaartide järjestus vastab numbriväärtustele, välja arvatud:

 • Äss, mille puhul on ässa väärtus mängija käes 14 ja laual 1 punkt
 • Ruutu kümme on käes 16 ja laual 10 punkti ning
 • Poti kaks on käes 15 ja laual 2 punkti.

Mängu käik

Igale mängijale antakse neli kaarti. Lisaks laotakse pakist lauale veel neli kaarti lahtiselt. Kombeks on jagada kaarte kahekaupa nii, et jagatakse ka lauale. Kui mängijaid on oma neli kaarti ära kasutanud, annab sama jagaja neile uuesti neli kaarti, kuid siis ei jagata lauale enam midagi.

Nii jätkatakse, kuni pakk on lõppenud, misjärel loetakse kokku iga mängija punktid. Tavaliselt mängitakse nii kaua, kuni keegi on kogunenud 16 punkti.

Jaotuste mängimine

Üks neljast kaardist koosnev jaotus mängitakse nii, et iga mängija saab oma järjekorra tulles teatud reeglite järgi kas panna lauale kaardi või võtta sealt kaarte oma võidukuhja. Võiduhunnikusse pandud kaardid enam mängus ei osale, need hoitakse seal, seljad ülespoole, kusjuures mängu ajal neid vaadata ei tohi.

Lauast võib võtta selliseid kaardikombinatsioone, mille numbrite summa on sama kui mängija käes oleva mingi kaardi numbriväärtus. Siis pannakse need kaardid (nii laual kui mängija käes olnud) mängija võiduhunnikusse. Kombinatsioonis võib olla ka ainult üks kaart.

Kui mängijal on näiteks käes emand (punktiväärtus 12 nagu tavaliselt) ja laual on emand, kümme, seitse, viis, neli ja kaks, võib ta võtta laualt emanda (=12), seitsme ja viie (7+5=12) ning kümne ja kahe (10+2=12).

Juhime tähelepanu, et mängijal ei tule valida kombinatsioonidest ainult ühte, vaid ta võib võtta kõik võimalikud ning panna võidukaartide hulka käest ka oma emanda.

Lauale võib panna soovitud kaardi, kuid nii on kasulik teha ainult juhul, kui laualt võtmine ei ole võimalik või kui plaanis on midagi erilisemat.

Kui mängijal õnnestub ühe korraga võtta laualt endale kõik seal olevad kaardid, on ta saanud oni, mis märgitakse võidukaartide paki pealmise kaardi ümberpööramisega ning risti teiste kaartidega - nii on lihtne näha, mitu onni mängijal on. Kui kõigil mängijatel on onn, taanduvad need üksteise suhtes ning vastavad kaardid pööratakse ringi nagu võiduhunniku ülejäänud kaardidki.

Viimases jaotuses ei utle enam onne ning mängija, kes on laualt võtnud viimasena kaarte, saab endale ka kõik sinna jäänud kaardid.

Kaartide võtmisel ja tegevuse kavandamisel tuleb meeles pidada ässade, ruutu kümne ja poti kahe erinevaid numbriväärtusi selle järgi, kas need on laual või käes.

Punktide lugemine

Kui kõik jaotused on mängitud ja kaardipakk lõppenud, loevad mängijad oma punktidk okku. punkte saab vastavalt võidukaartidele järgmiselt:

 • Iga äss - 1 punkt
 • Iga onn - 1 punkt
 • Poti kaks - 1 punkt
 • Ruutu kümme - 2 punkti
 • Mängija, kellel kõige rohkem kaarte - 1 punkt
 • Mängija, kellel kõige rohkem potisid - 2 punkti

Punktide arvutamise õigsuse kontrollimine: Kui kõigi mängijate punktid ilma onnideta kokku lugeda, peab see alati olema kümme. Kui kaartide või potide eest saadavaid punkte ei ole võimalik anda seetõttu, et kahel mängijal juhtub neid olema ühepalju, lähevad need punktid jagamisele järgmises mängus.

Kasiino mängu näide

Liisal on käes ruutu kümme, poti kuningas ja ärtu kuus. Laual on risti kolm. Liisa käib lauale oma poti kuninga. Indrekul ei ole käes ei kuningat ega kolme, aga tal tuleb käia samuti kaart lauale.

Lauale ilmub risti kaheksa. Kuninga ja kolme summa on kokku 16, nii näitab Liisa ruutu kümmet ja paneb koos sellega poti kuninga ja risti kolme muiates oma võidukaartide hulka. Indrekul on aga käes poti kaheksa, mida ta näitab omakorda ning paneb koos sellega laual olnud risti kaheksa oma võiduhunnikusse. Et ta ühtlasi tühjendas laua, saab ta ühe onni ning pöörab oma pealmise võidukaardi hunnikusse õigetpidi ja risti.

Kasiino mängu strateegia

Kui sul on võimalus võtta laualt kaarte, püüa need rühmitada nii, et saaksid endale võimalikult palju väärtuslikke kaarte: ässasid, ruutu kümne või poti kahe. Lisaks sellele on kasulik püüda potisid ning selliseid kombinatsioone, mis annaksid võimalikult palju kaarte.

Kui oled sunnitud mingi kaardi panema lauale, ei maksa asetada sinna väärtuslikke kaarte, välja arvatud erijuhtumid. Nimelt, kui loobud suurest kaardist, vähenevad su võimalused hiljem sama jaotuse ajal laualt kaarte võtta, kuid samas, pannes lauale väikseid kaarte, annad sellega ka teistele võimalusi võtta laualt, sest väikseid kaardid moodustavad koos teiste kaartidega lihtsamalt rohkem kombinatsioone.

Kasiino variandid

Kasiino mängust on paar erinevat varianti, mis pakuvad vaheldust tavalise kasiino mängimisele.

 • Ehituskasiino
 • Vargakasiino
 • Misäärkasiino

Ehituskasiino

Ehistuskasiinos mängitakse muus osas tavalise kasiino reeglite järgi, kuid lisaks võib mängija moodustada lauale ehitisi. Ehitis tehakse nii, et oma mängukorra ajal lüüakse käest lauale kaart mõne seal oleva kaardi või kombinatsiooni peale põigiti.

Säärast konstruktsiooni ei saa lahutada teistsugusteks kombinatsioonideks, vaid seda peab käsitama kui üht kogumit, mille väärtus on selles olevate kaartide punktide summa.

Vargakasiino

Selles teisendis pannakse laualt saadud kaardid võiduhunnikusse õigetpidi. Nii on pealmine kaart alati nähtaval. Oma käigu ajal võib mängija hariliku löömise asemel varastada teise mängija võidukaardid. Kui ühel mängijal on käes sama väärtusega kaart kui teise mängija pealmine, võidetud kaart, võib ta näidata seda kaarti ja siirdada nii selle kui teise mängija võidetud kaardid oma võiduhunnikusse. Loomulikult kõik kaardid õigetpidi.

Võib ka nii juhtuda, et järgmisel mängijal õnnestub tema paks pakk hoopis endale varastada.

Misäärkasiino

Mõned peavad seda varianti koguni paremaks kui päris kasiinot. Reeglid on muidu samasugused, ainult lauale ei tohi panna seda kaarti, millega sealt saaks midagi võtta, vaid selle kaardiga tuleb alati võtta kõik, mida saab.

Nagu äratundmise mängus ikka on kaotaja see, kes kogub 16 punkti, nõnda et võtmist tuleb iga hinna eest vältida.