Rulett

rulett

Kui sind huvitab õnnemäng, kus pole vaja oskusi, vaid õnne või juhust, siis on rulett see õige.

Ruletis loeb ainult juhus. Ruletti võib ka pidada õnnemängude sünonüümiks. Ruleti puhul on tegu väga lihtsa ja kerge mänguga kui võrrelda teda teiste õnne- ja hasartmängudega.

Alustame kõige ehtsamast ja õigemast ruletist – sellest ruletist mis Prantsusmaa ja Monte Carlo kasiinodes pöörleb.

Mängijate arv

Mängijaid on vähemalt üks. Ülemist piiri ei ole, kuid mõnikord piiravad kasiinod korra tagamiseks mängijate arvu, et soovijad mahuksid mugavalt laua ümber.

Lisaks mängijatele läheb vaja ühte mängujuhti, pankurit, keda tavaliselt kutsutakse prantsuse keelest pärit terminiga krupjee. Mängujuhti ja võitude väljamaksjat nimetatakse ka pangaks.

Mänguks vajalik

rulett, ruletilaud

Mängumärgid ja mängulaud (ruletilaud). Tegelik ruletilaud on suure laua kujuline, ühest otsast laiem mängulaud, mis on kaetud rohelise kangaga ja millele on värviga kantud panuste väljad. Laua ühes otsas on suur ruletiratas, mida krupjee kasutab ja millel on numbritega 0-36 märgitud ruletikuulile vastava suurusega süvendid. Pooled numbrid on mustad ja pooled punased, välja arvatud number 0, mis on märgitud rohelisega.

Ratas on paigutatud lauas olevasse süvendisse, kus see saab vabalt pöörelda. Süvendi seinad on kaldu ja sinna on paigutatud väikesi mügerikke, et tagada ruletikuuli liikumise juhuslikkus.

Mängupõrgutes kasutatavatele ruletilaudadele lisaks on olemas ka plastmassist, kodus mängimiseks mõeldud laudu ning miski ei keela loomulikult osavate kätega meistrimehel improviseerimast või ehitamast oma ruletilauda.

Mängu käik

Rulett on väga lihtne mäng. Mängijad asetavad soovitud summa eest mängumärke ruleti panuste lauale. Seejärel teatab krupjee, et enam ei tohi panuseid panna (tavaliselt prantsuse keeles: ‘’Rien ne va plus’’), lükkab ruletiratta pöörlema ja heidab ruletikuuli vastassuunas veerema. Kuul veerleb ja põrkleb süvendis ja ruletirattal ning põrkab aeg-ajalt ka vastu mügerikke, kuid lõpuks, hoo raugedes peatub ja jääb ühte ruletiratta süvendisse.

Mängijate eesmärgiks on ära arvata, millise numbriga tähistatud süvendisse kuul jääb. Vastavalt arvamise õnnestumisele võidavad mängijad pangalt mängumärke juurde või kaotavad panuseid.

Võidud

Panuste laual on väljad, millele mängijad võivad oma mängumärke asetada. Need väljad tähendavad ruletikuuli osutatud erinevaid tulemusi ja kui kuul peatud teatud väljale vastavalt, saavad sellele väljale panuse teinud mängijad pangalt mängumärke panuste välja võidusuhte kohaselt.

Võidusuhet märgitakse tavaliselt ‘’üks koolon mingi arv’’ ja see tähendab, et mängija saab võidu korral ühe mängumrgi kohta kooloni järel oleva arvu võrra pangalt mängumärke juurde. Nii näiteks, kui võidusuhe on 1:2, tähendab see, et 1 mängumärgi panuseks pannud mängija saab võidu korral pangalt 2 mängumärki juurde ehk kokku saab ta oma panuse kolmekordselt tagasi, kui arvata juurde ka mängija enda panuseks pandud mängumärk. Ning vastavalt kui ta oleks paigutanud 2 mängumärki panuseks, oles ta võidu korral saanud pangalt lisaks 4 märki jne.

Ruleti panuste laua väljadel on on eirnevaid võidusuhted ja pank maksab võite üldiselt nii, et võidetud mängumärgid asetatakse samale väljale panuseks pandud märkide kõrvale ja nende ärakorjamine on mängija enda asi. Kui ta nii ei talita, loetakse panuste lauale vedelema jäänud mängumärgid järgmise ruletiratta keeramise korra panusteks. Tavaliselt on kasiinodes kasutusel suurim võimalik panusemäär, millest suuremaid summasid ei saa panustada.

Panuste laua väljade võidusuhted

Ruleti panuste laual on 49 välja, millele mängijad võivad oma panuseid asetada. Üks mängija võib teha panuseid nii mitmele väljale, kui soovib ja nii palju, kui tal mängumärke on.

Panus üksikule numbrile

Mängija asetab oma mängumärgi mingile numbriväljale, mis on märgitud ruletiratta järgi nullit kolmekümne kuueni. Mängija võidab, kui kuul jääb sama numbrit kandvasse süvendisse. Võidusuhe on 1:35 ehk panus tuleb 36-kordselt tagasi.

Panus tosinale

Panuste laual on üks väli iga tosina jaoks, esimesse tosinasse kuuluvad numbrid 1-12, teise 13-24, kolmandasse 25-36. Mõnel laual on numrite asemel tähised p, m ja d, mis on lühendid prantsuskeelsetest sõnadest douze premier (esimene tosin), douze milieu (keskmine tosin), douze dernier (kolmas tosin). Mängija võidab siis, kui kuul jääb sellisesse süvendisse, mille number kuulub mängija märgitud tosinasse. Võidusuhe on 1:2 ehk panus tuleb tagasi kolmekordsena.

Panus veerule

Panuste laua numbrid 1-36 on paigutatud nii, et igal real on kolm numbrit ja ridu on 12. seega paiknevad numbrid samal ajal ka kolmes püstveerus. Iga püstveeru kohta on laual üks väli (tavaliselt iga püstveeru all). Mängija võidab, kui kuul peatub süvendis, mille number kuulub vastavasse püstveergu. Number null ei kuulu ühtegi veergu. Võidusuhe on 1:2 ehk mängija saab oma panuse tagasi kolmekordselt.

Panus punasele

Ruletis on numbrid 1-36 värvitud vaheldumisi mustajs ja punakseks. Mõlemat värvi on sama palju ehk kumbagi 18. tavaliselt on punasele väljale värviga kantud punane romb ja kirjutatud sõna rouge (prantsuse keeles punane). Mängija võidab, kui kuul jääb punasesse süvendisse. Võidusuhe on 1:1 ehk mängija saab oma panuse kahekordselt tagasi.

Panus mustale

Sama nagu panus punasele, kuid musta numbri korral. Mänguväljale on tavaliselt värviga kantud must romb ja kirjutatud sõna noir (prantsuse keeles must).

Panus paarisnumbrile

Mängija võidab, kui kuul jääb paarisnumbriga süvendisse. Süvendit null ei loeta paarisarvuliste hulka. Tavaliselt on paarisarvuliste panuste väljale kirjutatud prantsuskeelne sõna pair. Võidusuhe on 1:1 ehk mängija saab oma võidu tagasi kahekordselt.

Panus paaritule numbrile

Mängija võidab, kui kuul jääb paaritu numbriga süvendisse. Süvendit null ei loeta paarituks numbriks. Tavaliselt on paaritule panuste väljale kirjutatud prantsuskeelne sõna impair. Võidusuhe on 1:1 ehk mängija saab oma panuse tagasi kahekordselt.

Panus väikestele numbritele

Sellele väljale on märgitud numbrid 1-18 ning sõna manque (väikesed). Mängija võidab, kui kuul jääb süvendisse, mille number on 1-18. võidusuhe on 1:1 ehk mängija saab oma panuse tagasi kahekordselt.

Panus suurtele numbritele

Nii nagu panus väikestele numbritele, kuid mängija võidab siis, kui kuul jääb süvendisse, mille number on 19-36. Lisaks numbritele on tavaliselt mänguväljale kirjutatud sõna passe (suured).

Peale eespool mainitud mänguväljade on veel mõningaid viise mängumärkide paigutamiseks. Nendel allpool tootdud juhtudel pannakse mängumärgid nii, et need asetsevad pooleldi kahel väljal ehk väljade piiril.

Panus kahele numbrile

Panus asetatakse kaht kõrvutist numbrit lahutavale joonele. Mängija võidab, kui kuul peatub emma-kumma numbri süvendis. Võidusuhe on 1:17.

Panus reale

Mängumärgid paigutatakse panuste lauale rea vasak- või parempoolsele äärejoonele. Mängija võidab, kui kuul peatub ühel rea kolmest numbrist. Võidusuhe on 1:11.

Panus nelikule

Panus paigutatakse nelja numbriruudu ristkohta. Mängija võidab, kui kuul peatub ühel neist neljast numbrist. Võidusuhe on 1:8.

Panus kahele reale

Mängumärgid paigutatakse rea vasak- või parempoolsele servale nii, et see ulatub ka alumise või ülemise rea poolele. Mängija võidab, kui kuul peatub ühel neist kuuest numbrist. Võidusuhe on 1:5.

Panus kahele tosinale

Panus paigutatakse kahe tosina välja piirile. Mängija võidab, kui kuul peatub ühel neist 24 numbrist. Võidusuhe on 2:1 ehk iga paigutatud kahe mängumärgi kohta saab mängija ühe märgi: ta saab seega oma panuse tagasi pooleteisekordselt.

Ruleti strateegia

Ruletilaua pöörlemine ja kuuli põrklemine paistab nii lihtne olevat, et tuhanded inimesed on püüdnud leiutada surmkindlat võidutaktikat. Tulemusi on üles kirjutatud ja analüüsitud, kuid keegi ei ole veel leidnud imevõtet kiireks rikastumiseks.

Kasiinole või ruletipangale on mäng kasulik. Selle eest hoolitseb ruletiratta number null, mis numbrina ei asu üheski muus väljas kui nullis endas. Selletõttu toob rulett pikemas perspektiivis ja paljude mängijate korral kasiinole 2.7% kasumit mängupandud panustest, kuid on ka neid mängijaid, kes aeg-ajalt võidavad.

Ainus mõjuv ruleti strateegia pikema aja jooksul kasumis püsida on niinimetatud piiramatu krediidiga mäng, kui mängija asetab panuse kogu aeg näiteks mustale ja kahekordistab panust järgmisel ringil iga kord, kui kaotab, kuni lõpuks võidu korral saab kõik mängitu korraga tagasi, ühtlasi ka väikese võidu. Seejärel alustab ta taas panustamist algsel kõrgusel. Selline mänguvõimalus on kasiinodes siiski piiratud suurima võimaliku panusemääraga.

Ruleti variandid

Eespool kirjeldatud rulett on see päris algupärane, mis pöörleb Prantsusmaa ja Monte Carlo mängupõrgutes, kuid maailmas on ka natuke erinevaid versioone.

Ameerika rulett

See lombitagune versioon erineb Euroopa pmast ainult selle poolest, et lisaks numbritele 0-36 on mängus ka rohelisega tähistatud number 00 (topeltnull), mis nagu tavaline 0 samuti ei sisaldu üjeski teises mänguväljas peale iseenda. Kuna mängus on kaks rohelist numbrit, kahekordistub ka kasiino kasum 5,3 protsendini panustest.

Boule

Boule on eelkõige Prantsusmaal mängitud ruleti lihtsustatud variant. Boule’i rattal on ainult numbrid 1-9, millest 1, 3, 6 ja 8 on värvitud mustaks ning 2, 4, 7 ja 9 punaseks. Number 5 on kollane. Panuste laual on väljad iga numbri jaoks. Võidusuhe sellisel üksiku numbri väljal on 1:7. Lisaks on panuste laual järgmised väljad:

  • punane (numbrid 2, 4, 7 ja 9)
  • must (numbrid 1, 3, 6 ja 8)
  • paaris (numbrid 2, 4, 6 ja 8)
  • paaritu (numbrid 1, 3, 7, ja 9)
  • väikesed (numbrid 1, 2, 3 ja 4)
  • suured (numbrid 6, 7, 8 ja 9)

Võidusuhe neil mitme numbriga väljadel on 1:1. mängus ei saa panna panuseid väljade piirile. Kasiino kasumi tagab pikema aja jooksul kollane number viis, mis ei sialdu üheski muus väljas kui vaid iseenda omas. Nii saabki mängu korraldaja keskmiselt 11,1% boule’i lauale asetatud panustest.

Röövliruletid

Need on kas Ameerika või Euroopa tüüpi ruletid, kus võitude maksmist on alandatud. Näiteks ühel numbril mängides võib võit olla vaid 30-kordne ja võit mustal värvil vaid poolteisekordne.

Sellised ruletid on väga levinud näiteks Põhjamaades. Miski ei takista loomulikult ruleti omanikku määramast võidusuhet oma äranägemise järgi, kuid juhuslikul mängijal on kasulik järele uurida, milliste reeglite järgi ruletti mängitakse enne kui hakata panuseid tegema.

Ruletti saab mängida erinevates kohtades. Kui on aega, saab ise meistertada ruletilaua ja kodus proovida. Levinumad kohad ruleti mängimiseks on restoranid, kasiinod ja internetikasiinod.

Kus mängida ruletti

Ruletti saab mängida kodus. Näiteks mina väiksena mängisin vanaemaga koos tema kodus ruletti. Tal oli väike ruletilaud ja kõik toimis.

Kui tahad aga õiget elamust, siis tasub ruletti mängida siiski kasiinos. Kui kasiinosse ei ole mahti minna või ei meeldi kasiinod, siis saab valida ruletiks ka online kasiino. Online kasiinodes on mitmed erinevad variandid ruletist, seega huvitav on kindlasti.