Klondike

Soomes on kahtlemata üldisim ja tuntuim pasjanss klondike, mida teatakse just pasjansi nime all.

Mänguks vajalik

Mänguks vajalik: Tavaline kaardipakk. Kaartie järjekrod vastab numbritele, äss on number üks.

Algseis

Seitse kaarti jagatakse tagurpidi kõrvuti. Seejärel jagatakse veel kuus kaarti tagurpidi kuue parempoolse kaardi peale, seejärel viis kaarti viie parempoolse kaardi peale ja nii edasi kuni lõpuks pannakse kõige parempoolsema kuhja peale üks kaart. Kui ruumi on, asetatakse kaardid üksteise peale vaheliti. See kergendab olukorra hindamist ja mängu kavandamist.

Kaartide pööramine

Tagurpidi oleva kaardi saab ümber pöörata siis, kui see on kuhjas peamine. Seega võib mängija mängu alguses ümber pöörata kõikide kuhjade pealmised kaardid. Soovi korral võib seda teha kohe kaartide jagamisel.

Lõppseis

Mängu eesmärgiks on moodustada neli lõppvirna, kus igaühes oleksid mastikaardid kasvavas järjekorras. Lõppvirnad paigutatakse muude kaartide kohale vastavalt sellele, kuidas ässad välja tulevad. Ässad on seega lõppvirnade esimesed ja alumised kaardid ning nende peale kogutakse kaardid mastide kaupa ja kasvavas järjekorras.

Ehitamine

Laual olevatele virnadele (peale lõppvirnade) ehitatakse ridu kahanevalt ja vahelduvate värvidega. Rea pealmist kaarti võib tõsta lõppvirna või mõnda teise ritta, kui reeglid lubavad (mastide kaupa lõppvirnadesse ja vahelduvate värvide järgi mõnda teise virna).

Ühe korraga saab teise virna (peale lõppvirna) tõsta ka rohkem kui ühe kaardi, mis on üksteise peal ja õigetpidi, kui vaid alumine kaart sobib uude kohta. Lõppvirnast ei tohi enam kaarte mujale paigutada. Ainult õigetpidi kaarti võib üle viia.

Tühjad kohad

Laual on kogu aeg seitse virna (v.a lõppvirnad), nii et kui mõni virn saakski otsa, on tegemist ikkagi 0-virnaga. Sellsiesse tühja kohta saab aga panna ainuüksi kuninga või rea, kus alumine kaart on kuningas. Tihti kutsutakse seda tühja kohta kuninga kohaks.

Kinnine pakk

Virnadesse jagamata kaardid on kinnises pakis kas käes või laual. Neid võib mängu tuua nii, et mängija võtab soovi korral kolm kaarti korraga ja pöörab need nähtavaks. Neist kolmest kaardist pealmiseks jäänut võib üle viia mõnda virna, kui see sinna sobib. Sedasama võib teha ka selle alt nähtavale tuleva kaardiga ja kui seegi kuhugi sobib on samasugune võimalus ka kolmanda kaardi puhul.

Kui mõnda kaarti ei saa kuhugi paigutada, ei saa ka selle all olevaid kaarte kasutada. Kasutamata kaardid pannakse, seljad ülespoole, kasutatud kaartide pakki. Seejärel võib kinnisest pakist võtta taas järgmised kolm kaarti. Kui kõik kinnise paki kaardid on kasutatud, võib mängija võtta kasutatud kaartide paki, mis muutub nüüd uueks kinniseks pakiks.

Kui kinnises pakis ei ole kaarte selline arv, mis jaguks kolmega, võib need liigsed kaks või üks paarti paigtada virnadesse vastavalt reeglitele, sõltumata sellest, kas teist kaarti kasutatakse või mitte.

Kui kinnises ja kasutatud kaartide pakis on kollu kolm kaarti või vähem, võib kasutada neid kõiki ükshaaval ja paigutada virnadesse, muidugi vastavalt ehitamise reeglitele.

Mängu lõpp

Mäng on võidetud ehk tuleb välja, kui kõik kaardid on jõudnud õiges järjekorras lõppvirnadesse, aga mäng võib ka kinni jääda, kui laduja ei saavuta lõppeesmärki. Kinnijäämist märkab üldiselt päris ruttu, kui ükski kasutatav kaart ei sobi mitte kuhugi, ehkki kui mitu korda ei käiks ka kinnist pakki läbi.

Klondike strateegia

Klondike väljatulemine sõltub paljuski kaartide jagunemsiest virnades. On selliseid jaotusi, mispuhul mängu võitmine on täiesti võimatu. Võitmsit mõjutavad ka mängija valikud, see, missuguseid kaarte ja kuhu ta paigutab.

Lõppvirnadess on enamasti mõistlik panna kaarte võrdselt või muidu jookseb mäng kergemini kinni, ehkki muidugi tasub alati kõike proovida.

Tagurpidi kaarte peaks pigem püüdma ümber pöörata, kui kasutada lõpuni kinnist pakki.

Mängu kinnijäämist võib põhjustada ka see, et kinnises pakis on kaarte täpselt kolmega jaguv arv, sel juhul ei saagi suuremat osa kaartidest kasutusele võtta. Kui kinnises pakis olevate kaartide arv ei jagu kolmega, saab mängija kolme järjestikuse ringiga võtta kasutsele kõiks selles olevad kaardid. Seepärast peavad paljud meeles kinnise paki kaartide arvu ja püüavad vältida kinnijäämise võimaluse tekkimist.